poza_header.jpg

Parteneri

Junior Achievement România este cea mai mare şi cea mai dinamică organizaţie de educaţie economică şi antreprenorială din România.
Programele JA de tip learning by doing sunt urmate anual de peste un sfert de milion de tineri, elevi şi studenţi din ţară şi se desfăşoară în instituţii de învăţământ din toată ţara, prin intermediul parteneriatului cu Ministerul Educaţiei şi cu sprijinul comunităţii de afaceri.
Misiunea Junior Achievement este să pregătească tinerii pentru a juca un rol activ în comunitate, bazat pe o bună înțelegere a mecanismelor economiei de piață și a modului în care acestea pot susține antreprenoriatul social și participarea.
Programele de dezvoltare durabilă ale organizației au o orientare de ecologie economică, demonstrând tinerilor, practic, valoarea reală a unui mediu sănătos și a unei societăți inclusive, inclusiv pentru calitatea vieții lor, iar proiectul prezent reprezintă o oportunitate de a aplica această abordare pentru soluționarea unor probleme concrete, specifice zonelor montane, care au un rol important pentru economia României, dar care reprezintă în continuare o provocare din punct de vedere al dezvoltării durabile.

Asociația Națională pentru Dezvoltare Rurală Montană ROMONTANA a fost constituită în anul 2000 ca organizație neguvernamentală, având ca scop principal dezvoltarea integrată a zonei montane din România.
Principalele obiective și activități ale organizației sunt: sprijinirea dezvoltării durabile a comunităților montane, promovarea și utilizarea durabilă a resurselor culturale și tradițiilor din zonele montane, sprijinirea și promovarea intereselor producătorilor din zona rurală montană, protecția mediului și dezvoltarea durabilă a pădurilor, educația și formarea profesională, facilitarea schimburilor de experiență și constituirea de parteneriate între autoritățile publice și entitățile private, naționale și organizațiile internaționale implicate în dezvoltarea durabilă a zonei montane, advocacy și informarea publicului larg cu privire la realitățile și problemele din zona montană românească ș.a.
 
Ungt Entreprenorskap Sogn og Fjordane reprezintă biroul local al organizației naționale în județ, cu o echipă de patru angajați care coordonează implicarea partenerilor instituționali și din mediul de afaceri în școlile locale, partenerii principali incluzând trei companii de energie locale, cât și Confederația Întreprinzătorilor Norvegieni.
Programele UNGT ENTREPRENORSKAP sunt concepute pentru a insufla tinerilor spiritul antreprenorial prin învățare practică și prin implicarea oamenilor de afaceri în mod direct în procesul educațional.